شما می توانید، پیشنهادات، انتقادات و شکایات خود را از طریق ایمیل و شماره همراه زیر به سایت قطعه فروش اعلام نمایید.

برای بهبود سایت از پیشنهادات و انتقادات سازنده شما بسیار استقبال نموده و برای رسیدگی به شکایات شما در اولین فرصت اقدام خواهیم کرد.

contact@gheteforoush.com

09125243628 و 02166744900